Jezus en Jozef

‘Een vruchtbare wijnstok is Jozef, een vruchtbare plant bij een bron, met ranken die reiken tot over de muur.’
Genesis 49:22

Geniet je ook zo van de geschiedenis van Jozef? De vrucht van zijn leven reikt tot in ons leven (Gen. 49:22). Omdat Jozef in zoveel opzichten op Jezus lijkt, is hij een bron van inspiratie voor iedereen die wil ontdekken wat Jezus voor hem of haar heeft bereikt.

Jozef is Jakobs lievelingszoon (Gen. 37:3), de uitverkorene onder zijn broers (Gen. 50:26). Jezus is Gods geliefde zoon, die ons tot Gods geliefde kinderen maakt.

Jozef sprak als een profeet namens God, toen hij de toekomst voorspelde (Gen. 41:38). Jezus spreekt als profeet Gods Woord, als Hij ons op een heerlijke toekomst wijst.

Jozef werd koning van Egypte onder farao (Gen. 41:41). Jezus is de koning van alle koningen en de Heer van ons leven.

Jozef kwam als een priester voor zijn familie op (Gen. 50:20-21). Jezus komt als de grote hogepriester voor alle mensen op, ook voor jou.

Jozef voorzag heel zijn familie van voedsel (Gen. 47:12). Jezus geeft ons eten waar we dagelijks energie, genezing en leven uit ontvangen: zijn Woord.

Jozef redde veel mensen van de dood (Gen. 47:25). Jezus redt iedereen die in Hem gelooft van de veroordeling die de zonde veroorzaakt en de dood die daarop volgt.

Jozef trouwde met een heidense bruid, de Egyptische Asnat (Gen. 41:45). Jezus neemt zijn gemeente tot bruid, gevormd uit mensen uit alle volken.

Jozef bracht Gods plan om een groot volk voort te brengen verder (Gen. 45:7). Via Jezus heeft God veel kinderen gekregen, waar jij er een van bent.

Jozef is de erfgenaam van de aartsvaders geworden (Gen. 48:15-16). Jezus is de erfgenaam van alles wat God voor zijn kinderen beschikbaar heeft.

Jozef gaf zijn nakomelingen een toekomst in het mooiste deel van het land (Gen. 47:11). Jezus geeft al Gods kinderen toegang tot Gods erfenis in Gods koninkrijk.

Tussen haakjes: Ken jij Jezus zo?