De eenheid van Gods naam

‘Dan zullen zij volkomen één zijn.’

Johannes 17:23

Aan het besef dat God er zal zijn als onze Vader, een Vader die al zijn eigenschappen heeft bewezen in zijn Zoon Jezus, daar wil je je graag aan overgeven. De kracht van die beiden, Vader en Zoon, ligt besloten in die ene naam: ‘Ik zal er zijn’. Daarin voel je je beschermd en veilig. En jij niet alleen. In die naam zijn al Gods kinderen verbonden.

‘Bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals ook wij één zijn’ (Joh. 17:11).

Het besef dat God er zal zijn als onze Vader, jouw Vader, mijn Vader, haar en zijn Vader, een Vader vol liefde, vol vergeving, zonder veroordeling, erop uit om al zijn kinderen te beschermen en te laten delen in de luister van zijn Zoon Jezus – dat maakt ons één.

‘Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij’ (Joh. 17:22-23).

Het besef van die naam, dat de Vader van zijn Zoon Jezus er net zo zal zijn als onze Vader, vult je met liefde – met zijn liefde.

‘Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen’ (Joh. 17:26).

Die liefde verbindt je met je broers en zussen, die karakteriseert je samenzijn, die draag je samen uit, als adem uit één mond, spontaan, vanzelfsprekend, maar niet te missen.

‘Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad’ (Joh. 17:23).

Johannes 17