De gemeente als gemeenschap

Normal 0 0 1 247 1412 11 2 1734 11.1282 0 0 0

Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.
1 Korintiërs 12:27

De gemeente van Jezus is een plek van welbevinden. Het leven van elke enkeling krijgt in de gemeente een bijzondere meerwaarde. Hier til je elkaar uit je isolement. Je ontdekt Jezus in elkaar. Zijn unieke verschijning in ieder van ons wordt in dankbaarheid aanvaard en bewonderd. Dat geeft een diepe vervulling.

Wanneer je iets van Jezus in de ander ziet en hem of haar daarin bevestigt, ervaar je een sterke verbondenheid. Het leven van Jezus wordt een meervoudige beleving. Het ja van de ander versterkt jouw ja, het halleluja jouw halleluja en dat van alle anderen.

Noem het een symfonie. Noem het een lichaam. Noem het een kudde. Maar we worden hier gekend zoals we onszelf in ons eentje niet zouden kennen. Want we worden van alle kanten bevestigd.

Daarom is iedereen in de gemeente een deel van onszelf en zijn we elk een deel van iedereen. Het is alsof we zelf lijden als een van ons lijdt. En we vieren de vreugde van de ander als onze eigen vreugde, want de vervulling van de ander vervult onszelf. Je kunt ons dan letterlijk zien stralen.

Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde (1 Kor. 12:26).

In de gemeente leven we voor een deel in de ander. Dat lijkt misschien kwetsbaar, maar we zijn niet botweg blootgesteld aan elkaar. Nee, ons gedeelde leven is veilig, omdat er in Jezus geen veroordeling meer is. Daarmee onderscheidt de gemeente van Jezus zich van alle andere gemeenschappen.

Tip – Laat de ander maar weten wat je van Jezus in hem of haar herkent.