De genade van Jezus’ keus

'Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.’

Johannes 15:16

Wat Jezus je opdraagt, maakt Hij zelf waar. Daarom koos Hij jou uit.

‘Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie’ (Joh. 15:16).

Omdat Jezus jou uitkoos, is er geen enkele reden om arrogant te doen over jouw leven met Hem. Hij boft niet met jou, jij boft met Hem. Je zou in een moment van verstandsverbijstering kunnen denken dat jij zo goed was dat Hij niet aan jou voorbij kon gaan. Totdat je beseft wie jou uitkoos. Jezus! De mooiste, zuiverste, wijste, krachtigste mens. De enige zonder zonde. God zelf. Hij koos jou uit, ondanks jezelf. Genade maakt een nederig mens van je.

Omdat Jezus jou uitkoos, kun je er van op aan dat Hij die uitverkiezing waar zal maken zodra je erop in bent gegaan. Er zijn wel mensen in de kerkgeschiedenis geweest die dachten dat je je redding nog kon verliezen. Alsof je Jezus’ keuze ongedaan kon maken. Ze maakten in hun verwarring de zonde groter dan het kruis. Maar Jezus’ keus voor jou is bezegeld met dat kruis en daar is elke zonde overwonnen. Genade biedt je een eeuwigdurende zekerheid.

Omdat Jezus jou uitkoos, kun je er zeker van zijn dat je leven vrucht zal dragen. Maar dat hangt niet af van jouw streven. Je hoeft niets waar te maken. Wat Hij in jou ziet, brengt Hij zelf tot bloei, zodat anderen ervan zullen genieten. Het heeft dan ook geen enkele zin om je bezorgd te maken of je te laten opfokken. In zijn aanwezigheid groeit en rijpt en komt tevoorschijn wat Hij erin heeft gelegd. Genade komt met rust die vrucht oplevert.

Johannes 15