Luister mee en verheug je

‘Ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde.’ Johannes 17:13

Jezus sluit het gesprek met zijn discipelen af met een gebed. Hij heeft lang met hen gesproken (Joh. 13-16), Hij zal ook lang bidden (Joh. 17). Je vindt in de Bijbel geen langer gebed van Jezus dan dit. Het is een intiem gebed: je hoort hoe vertrouwelijk Jezus met zijn Vader omgaat. Maar Hij wil ook dat we zullen meeluisteren, zodat we vol zullen zijn van zijn blijdschap. Want het is een gebed dat gloeit van vreugde, ondanks de moeilijke uren die zullen volgen: Jezus is blij met alles wat Hij voor ons zal volbrengen (Joh. 17:13).

Jezus bidt eerst voor zichzelf. Dat Hij verhoogt en verheerlijkt zal worden (Joh. 17:1-5).

Dan bidt Hij voor zijn discipelen. Dat ze niet van deze wereld zullen zijn, maar wel er middenin (Joh. 17:6-19).

En Hij bidt voor de gemeente van alle tijden. Dat die één zal zijn, zonder veroordeling, zodat de wereld zal weten wie Hij is (Joh. 17:20-26).

Jezus’ gebed wordt wel het hogepriesterlijk gebed genoemd. Omdat Hij als een hogepriester bidt en pleit en zijn leven inzet voor de mensen die God Hem heeft gegeven. Hij heiligt zich voor hen, zodat ook zij heilig zullen zijn.

Jezus’ gebed kun je ook het gebed noemen van de bruidegom voor zijn bruid. Omdat Jezus zichzelf één verklaart met de mensen die de Vader Hem heeft gegeven. Hij geeft hun zijn woord, waarin ze bewaard zullen blijven.

Voor al Jezus’ gebeden geldt dat ze verhoord zijn aan het kruis. Ook dit gebed zal door de Vader van harte gehonoreerd worden. Jezus weet dat en is daar intens blij mee. Dat is de vreugde die je tegemoetkomt in dit gebed.

Johannes 17