De genadegeneratie

‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken!’
Johannes 7:37b

Iedere nieuwe generatie ontvangt opnieuw Gods aanbod van genade. En iedere nieuwe generatie krijgt weer de mogelijkheid om de rijkdom van dat aanbod in haar eigen situatie te ontdekken.

Als je ontdekt dat God net zoveel van jou houdt als van zijn Zoon Jezus, dat je alles met Hem mag bespreken en dat je Hem serieus mag nemen op zijn Woord, wil je dat toepassen in alle delen van je leven.

Het is verbazingwekkend wat genade dan gaat betekenen voor je omgang met God. En voor je kijk op jezelf, je familierelaties en vriendschappen, je zakelijk leven, de plaats in je omgeving en de maatschappij. Gods zegen komt overal bij en dat is te merken.

Let dan op de vrucht van de Geest die genade bewerkt. Hij gaat doen wat jij zelf niet kon. Je had weinig liefde, maar Hij komt met zijn liefde. Weinig geduld, Hij geeft je zijn lankmoedigheid. Weinig hoop en blijdschap, je krijgt zijn vreugde. Genade vermenigvuldigt genade.

Wat een dynamiek ontstaat er als je bij Jezus komt en rust vindt in zijn genade, zijn gerechtigheid, zijn volbrachte werk. In die rust komt Hij in beweging.

Eerst was je een brok beton, nu zie je hoe Gods Geest als stromen van levend water uit je binnenste vloeien.

Het heeft door de eeuwen heen regelmatig gesijpeld. Als een nieuwe generatie gaat stromen wil ik daarbij zijn!