Niks radicaler dan genade

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon.
Kolossenzen 1:13


Niets is zo radicaal als het evangelie van genade. Het schudt je leven uit en zet het op de plaats waar God het hebben wil: daar waar Hij God kan zijn.

Genade gaat in tegen alle verwachtingen dat je afgerekend wordt op je daden. Gods gerechtigheid heeft het laatste woord.

Genade gaat in tegen de tijdgeest die de zonde probeert te beheersen met normen en waarden, wetten en sancties. God neemt de strijd van je over.

Genade gaat in tegen de angst dat je niet tevoorschijn komt zoals je zou moeten. God brengt jouw identiteit tot bloei.

Genade gaat in tegen denkbeelden dat God niet zou zegenen en geen overvloed in petto zou hebben voor zijn kinderen. God overstelpt je met zijn goedheid.

Genade gaat in tegen het stressgevoel dat alles van jou afhangt. God maakt zijn woord waar.

Genade gaat in tegen je eigen kracht, eigen dunk, eigen streven. Gods Geest zal het door jou heen doen.

Genade gaat in tegen de macht van de duisternis. God vestigt zijn koninkrijk in jouw bestaan.

Genade is Gods onverdiende gunst: Jezus en Jezus alleen!