Loof Hem!

‘Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’ Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost.
Psalm 107:1


Aanbidding komt pas los als we helemaal vrij zijn van onszelf. Vrij? Er is er één aan wie we ons restloos over kunnen geven.

De diepste grond voor onze aanbidding is Gods keuze voor ons. Als Hij ons niet onvoorwaardelijk liefhad, zouden onze aanbiddingspogingen hielenlikkerij zijn, manipulatie, geslijm. Maar ik hoef niets goed te maken en ik hoef me niet beter voor te doen dan ik ben. Ik mag me helemaal van mezelf afkeren en Hem bewonderen en aanbidden, omdat Hij voor mij koos.

God koos voor jou en had daar zichzelf voor over. Kijk naar Gods liefde, hoe Hij zichzelf gaf aan het kruis. Zoals Hij zichzelf restloos overgaf aan jou, mag jij je overgeven aan Hem. Kijk naar Jezus en je weet dat Hij er zó is voor jou.

Laat dat je hart en je verstand maar beheersen. En geef tegelijkertijd woorden aan je dankbaarheid, je bewondering, je aanbidding. Zijn keus vraagt om een antwoord.

Dus loof de Heer! Want God is zo goed dat Hij jou uitkoos. Loof de Heer! Want jij was Hem zoveel waard dat Hij zichzelf prijsgaf voor jou. Loof de Heer! Want Hij transformeerde jou tot zijn kind, zodat Hij jouw eeuwige Vader kan zijn. Loof de Heer! Je bent niet meer afhankelijk van jezelf, maar van Hem die jou uitkoos omdat Hij jou zo graag wilde. Loof de Heer, loof de Heer, loof de Heer!