Het uur van genade

‘Dit zegt de HEER: In het uur van mijn genade geef ik je antwoord.’
Jesaja 49:8a


Het uur van genade is Gods tijd om te doen wat Hij graag doet: mensen bereiken, hertsellen, zegenen. Het uur van genade is het uur van Gods antwoord. Het is Jezus’ uur, maar ook jouw uur om betrokken te worden in Gods grote herstelplan. Lees maar verder.

‘Op de dag van de redding zal ik je helpen …’
Dankzij Jezus besef je dat de tijd waarin je leeft geen doemtijd is, maar een dag van redding, waarop God in beweging komt.

‘Ik zal je behoeden …’
Je weet dat God je zal vasthouden – je ontvangt de zekerheid van het geloof.

‘Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen …’
Je bent wie je bent door Gods genade. Zo mag je Hem dienen. Je bent er om het nieuwe verbond te verspreiden: Jezus onder de mensen.

‘Om het land weer op te richten …’
Als genade de overhand krijgt heeft dat ongekende invloed op je omgeving.

‘Om het verlaten erfgoed in eigendom terug te geven …’
Met Gods genade komt zijn erfenis beschikbaar. Jezus deelt Gods beloften uit.

‘Om tegen gevangenen te zeggen: Ga in vrijheid! …’
Je mag genade uitdelen: vrijspraak voor mensen die gevangen zaten in vloek en veroordeling.

‘En tegen wie in het duister verblijft: ‘Kom te voorschijn!’ (Jes. 49:8-9).
Je mag mensen in het licht van Jezus brengen, zodat ze tevoorschijn komen zoals God ze wil zien.

Het uur van genade is een uur van vreugde voor iedereen die jou tegenkomt – het uur waarop God antwoord geeft, door jouw mond!