De gezindheid van Jezus

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.
Filippenzen 2:5


Jozef wordt dus verworpen door zijn broers, in een put gegooid, als slaaf verkocht, in de gevangenis gegooid. Hij wordt vernederd, net als Jezus.

Maar alles wat hij aanraakt wordt gezegend, telkens wordt hij gerehabiliteerd en tenslotte definitief in ere hersteld. Hij wordt verhoogd, net als Jezus.

De weg die Jezus is gegaan wordt prachtig beschreven in een lied van Paulus.

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader (Filip. 2:6-11).

Ook Jozef wordt dus vernederd en verhoogd. Waarom? Omdat hij met zijn leven zal instaan voor zijn broers. Net zoals Jezus instaat voor de hele wereld.

Paulus zegt dat bij ons dezelfde gezindheid moet heersen die ook in Jezus was.

Acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf (Filip. 2:3).

Paulus zegt ook dat we het in ons hebben om die gezindheid uit te leven. Het geheim van Jezus en Jozef leeft ook in ons. Het is mogelijk:

Nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is (Filip. 2:1).