De God van Abraham, Isaak en Jakob doet wat Hij belooft

De God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob heeft gezegd: zo wil ik voor altijd heten.
Exodus 3:15


Ken jij God als de God van Abraham, Isaak en Jakob?

God heeft Abraham op het oog. Hij wil via zijn zaad de hele wereld goeddoen. En Abraham gaat daarop in. Hij gaat met God op weg, want hij heeft vertrouwen in God. Hij gelooft in Hem. Als Abraham blijft vertrouwen, geeft God hem een zoon. Abraham wordt de vader van alle gelovigen (zijn naam betekent ‘vader van volken’). Abraham leert God kennen als de Vader.

God zegent Isaak net zoals Hij Abraham zegende. Hij heeft met Isaak hetzelfde plan als met Abraham: dat uit hem een groot volk voort zal komen. Daarom geeft God alles aan Isaak waarmee Hij Abraham gezegend heeft. Isaak hoeft dat alleen maar te ontvangen. Hij ontvangt zelfs een lam in zijn plaats. Isaak (zijn naam betekent ‘hij lacht’) kan lachend ontvangen, omdat hij God leert kennen als de Gever.

Daarna komt Jakob. En ook hij wordt gezegend, omdat God het zo wil. Maar hij moet wel een belangrijke les leren. Hij kan het niet zelf. Wat God geeft, moet hem veranderen van een dief en een bedrieger in Gods overwinnaar. En dat gebeurt. Zijn naam wordt veranderd in Israël (‘Gods strijder’). Als hij zwak is en eerlijk toegeeft dat hij in eigen kracht niet verder kan, kan God zich bewijzen als de Overwinnaar.

Ken je God als de God van Abraham, Isaak en Jakob? God de Vader, God de Gever, God de Overwinnaar? Hij is er op uit om mensen uit te kiezen en te zegenen om nog veel meer mensen goed te doen. Je hoeft maar met Hem op weg te gaan, in geloof, in vertrouwen. Hij zal doen wat Hij heeft beloofd!