Jij leeft zonder angst

Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want dat is een teken van God: voor hen dat ze ten gronde gaan, voor u dat u wordt gered.  
Filippenzen 1:28


Deze wereld is in de greep van de angst. Wat een tragedie!

Angst vreet energie. Mensen proberen rekening te houden met het ergste en lopen voortdurend vooruit op wat er in het ergste geval zou kunnen gebeuren. Ze proberen alle risico’s uit te sluiten.

Angst plaatst je buiten de werkelijkheid. Mensen leven met verwarring en onzekerheid in een stroom van geruchten. De obsessie voor veiligheid leidt tot gezichtsvernauwing.

Angst isoleert je. Als niets en niemand te vertrouwen is en iedereen je menswaardigheid kan aantasten ben je ten slotte alleen op jezelf aangewezen.

Angst maakt je kwetsbaar voor gevaar. ‘Wat ik vreesde, komt nu over me, wat mij angst aanjoeg, heeft me getroffen,’ zei Job (3:25).

Maar jij bent niet bang, omdat je in Jezus bent. Op het fundament van genade is geen ruimte voor angst. Daarin onderscheid je je radicaal van de wereld om je heen.

‘Op God vertrouw ik, angst ken ik niet’ (Ps. 56:12).

Tip – Verspil je energie niet langer met bang zijn.