De heilige Geest bevestigt je

De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.

Romeinen 8:16

Jezus noemt de heilige Geest de Geest van de waarheid (Joh. 14:17). Zichzelf noemt Hij de waarheid (Joh. 14:6). De heilige Geest is dus de Geest van Jezus, die getuigt van de waarheid van Jezus. Alles wat Hij zegt en doet heeft Hij van Jezus.

‘De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat’ (Joh. 16:13).

Wat komen gaat slaat op wat Jezus mogelijk zal maken. Wat komen gaat, in het Grieks ‘erchomai’, kun je namelijk ook vertalen met tevoorschijn komen of zichtbaar maken. De heilige Geest zal alles wat Jezus heeft volbracht in ons leven zichtbaar maken. Wat dan? Dat we Gods kinderen zijn. Gerechtvaardigd (goedgekeurd) in Jezus om zijn complete erfenis te ontvangen. Dat vertelt de heilige Geest ons. Dat bevestigt Hij in ons hart.

‘Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft’ (Joh. 16:15).

Let op de heilige Geest. Geloof in zijn aanwezigheid in jouw bestaan. Laat zijn getuigenis toe in je hart. Je zult weten wie je bent en wat jouw door God gegeven rechten zijn. Dat maakt een sterk kind van God van je!

De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God (Rom. 8:16-17).

Tip – Door in tongen te spreken geef je de heilige Geest de gelegenheid om je te vullen met zijn kracht.

Johannes 16