Je hebt kracht ontvangen

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

2 Timoteüs 1:7

Jezus zegt dat zijn Geest je bijzondere kracht geeft om zijn getuige te zijn. Het is de kracht van een nieuw leven.

‘Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen’ (Hand. 1:8).

Zijn getuige ben je omdat je hier rondwandelt als Hem. Dat is de betekenis van het woord christen: je bent een Christus, een gezalfde (Christus betekent Gezalfde). Je bent gezalfd met de Geest van Jezus.

Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend (1 Joh. 2:27).

Toen je een nieuw mens werd, opnieuw geboren, nam de heilige Geest het met zijn kracht over van jouw eigen kracht, jouw streven, jouw probeersels. Die kracht is en blijft de motor van je nieuwe leven.

Hij heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest (Tit. 3:5).

Zo ben je door God zelf geschikt gemaakt om zinvol te leven als getuige van Jezus.

Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest (2 Kor. 3:6).

Johannes 16