De heilige Geest is jouw advocaat

‘De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid.’

Johannes 16:13

Het evangelie van Lucas en het bijbelboek Handelingen zijn allebei door dezelfde schrijver geschreven. Wil je zien hoe het werk van Jezus na zijn dood en opstanding in de wereld wordt voortgezet door de heilige Geest, dan kun je deze twee boeken achter elkaar lezen. Maar waarom werden die beide boeken in onze Bijbel dan niet na elkaar geplaatst? Omdat er eerst nog iets gezegd moet worden over de heilige Geest. Dat doet Jezus in het evangelie van Johannes. Hij introduceert Gods Geest als onze pleitbezorger, onze advocaat op aarde.

‘Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden’ (Joh. 16:7).

De heilige Geest getuigt als advocaat van de waarheid. Die waarheid is Jezus zelf. Gods Geest zal altijd op Jezus wijzen.

‘Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen’ (Joh. 15:26).

De heilige Geest kan aan zijn werk beginnen zodra Jezus zijn werk heeft volbracht. Zodra Jezus de zonde van de hele wereld op zich heeft genomen en naar de hemel is gegaan om die te reinigen van elke aanklacht, krijgt Hij vrij spel. Hij getuigt nu dat onze zonden zijn vergeven en er geen enkele veroordeling meer is. Hij getuigt ook dat je nu Gods kind bent en dat je recht hebt op alles wat Jezus voor jou heeft volbracht. Telkens als je dat hoort zal de heilige Geest dat in je hart bevestigen.

Johannes 16