Lijden voor Jezus

‘Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie.’

Johannes 15:19

Jezus was niet van deze wereld, daarom werd Hij veroordeeld door de wereld. Jij bent ook niet van deze wereld, maar je staat er wel middenin. Daarom zul je wellicht dezelfde weerstand ervaren als Jezus.

‘Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie’ (Joh. 15:18).

Jezus heeft jou uit jouw lijden, ziekte en pijn verlost toen Hij dat allemaal op zich nam aan het kruis. Daar mag je je geloof op richten.

Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam (Jes. 53:4).

Letterlijk begint deze zin met: waarlijk! Het is echt waar dat Hij dat allemaal op zich nam. Toch blijft er volgens Jezus nog één vorm van lijden over waar we mee te maken kunnen krijgen. Dat is het lijden om ons getuigenis. Mensen kunnen je erom haten en uitstoten. De Bijbel noemt dit soort lijden genade. Het is een onverdiende gunst, omdat daarin nog meer Gods goedheid blijkt.

Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden (Filip. 1:29).Het is ook een gunst dat je in dat lijden voor Jezus zijn kracht ervaart.

Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden (1 Pet. 2:20).

Gods Geest geeft ons niet alleen de kracht om zulk lijden te doorstaan, maar ook de troost die alles compenseert.

Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft (2 Kor. 1:5).

Jezus spoort ons dan ook aan om hoe dan ook zijn getuigen te zijn (Joh. 15:27).

Johannes 15