Gods plezier is jouw plezier

‘Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.’

Johannes 15:16

Het is Gods plezier om jou alles te geven wat je Hem vraagt. Dat is een belangrijk kenmerk in zijn omgang met jou. Zo belangrijk, dat Jezus dit tot zes keer toe benadrukt (Joh. 14:13 en 14, 15:7 en 16, 16:23 en 24).

God is er benieuwd naar wat je Hem zult vragen. Wat denk je dat zal bijdragen om vrucht te dragen?

‘Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader vraagt in mijn naam, zal Hij je geven’ (Joh. 15:16).

Geloof je dat alles beschikbaar is wat Jezus heeft volbracht? In Hem heb je alles al ontvangen. Maar door ernaar te vragen, onderhoud je je relatie met je Vader. Al ben je voortdurend in alles afhankelijk van Hem, toch ben je op het niveau van zijn Zoon Jezus. In Jezus’ naam, zo vraag je Hem.

‘Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen’ (Joh. 16:24).

De belofte dat de Vader je alles zal geven wat je Hem vraagt staat dan ook in relatie tot Jezus. Elke gebedsverhoring dient ertoe dat Hij sterker zichtbaar wordt en de Vader daardoor nog meer geëerd zal worden.

‘Wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat (…) En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt’ (Joh. 14:12-13).

Het is Gods plezier om je alles te geven. Maar het is jouw plezier om dan ook alles te ontvangen.

‘Dan zal je vreugde volmaakt zijn’ (Joh. 16:24).

Johannes 15