Jezus wilde jou

‘Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie.’

Johannes 15:16

Denk je eens in: Jezus koos jou uit. Niet jij Hem, maar Hij jou. Nog voordat je enig benul van Hem had, had Hij al aandacht voor jou. Was je al op zijn netvliezen. Strekte Hij zich naar jou uit. Want Hij wilde jou.

Hij wilde jou om je lief te hebben.

Hij wilde jou om met je op te trekken.

Hij wilde jou om naar je te luisteren ...

Hij wilde jou om je te zegenen.

Hij wilde jou om met je om te gaan.

Hij wilde jou om alles met je te delen.

Hij wilde jou om jouw leven tot bloei te brengen.

Hij wilde jou om een eeuwigheid met je door te brengen.

Hij wilde jou zo graag, dat Hij alles aan jou gaf, zelfs zijn eigen leven.

In de tijd van Jezus liepen leerlingen achter allerlei rabbi’s aan. Die hadden ze voor het uitkiezen. Maar Jezus deed het andersom. De discipelen kozen Hem niet, maar Hij koos hun, een voor een, alle twaalf. Hij nam het initiatief. Ze hoefden alleen maar ja te zeggen.

Zo doet Hij dat nog steeds. Hij kiest iedereen uit, geen mens uitgezonderd. Hij gaf zijn leven immers voor alle mensen? Als Jezus de deur is, dan zie je inderdaad op die deur staan dat iedereen welkom is. Maar je moet wel op die uitnodiging ingaan. Ben je eenmaal naar binnen gestapt, dan zie je op die deur dat jij allang was uitverkoren. Vol liefde, van voor de grondlegging der wereld, schrijft Paulus (Ef. 1:4).

Nu weet je hoe speciaal jij bent: onder miljoenen koos Hij jou uit!

Johannes 15