De heilige Geest zal blijven

Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.
Johannes 14:17


Is het ooit wel eens goed tot je doorgedrongen dat je de Geest niet alleen krijgt, maar dat die ook blijft? Jezus legt hier een verklaring af die ons geloof geweldig versterkt. Hij zegt dat wie de heilige Geest kent, er zeker van mag zijn dat Hij in hem woont en ook in hem blijft.

Dat benadrukt Hij tot twee keer toe.

‘Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid (…) Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.’ (Joh. 14:16-17).

‘Die in jullie woont … en in jullie zal blijven … en altijd bij jullie zal zijn …’

Wat een zekerheid: Gods Geest woont dankzij Jezus in je en zal altijd, altijd bij je zijn en in jou blijven.

God houdt van ons, Hij heeft ons honderd procent geaccepteerd. Daar kan niets meer tussenkomen, zelfs onze zonde niet, want Hij heeft ons aangenomen in Jezus. Bovenop die zekerheid ontvangen we ook nog eens de zekerheid van de heilige Geest, die ons nooit meer zal verlaten.

Sommige mensen nemen deze woorden van Jezus minder serieus en denken dat Gods Geest komt en gaat. Ze denken dat de zonde wel invloed moet hebben op Gods beloften en dat je nooit zeker kunt zijn van het geloof. Ze verwijzen naar het Oude Testament, waar David bidt: ‘Verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige Geest niet van mij weg’ (Ps. 51:13). David was bang dat Gods Geest zou verdwijnen als hij zondigde. Dat klopte ook wel, zolang Jezus nog niet was gekomen om ons van de schuld van de zonde te bevrijden. Maar God kondigt het nieuwe verbond aan met de belofte dat zijn Geest zal blijven op zijn kinderen … zelfs tot in eeuwigheid!

‘Dit verbond sluit ik met hen – zegt de HEER: mijn Geest, die op jou rust, en de woorden die ik je in de mond heb gelegd, zullen uit jouw mond niet wijken, noch uit de mond van je kinderen, noch uit de mond van je kindskinderen, van nu tot in eeuwigheid – zegt de HEER’ (Jes. 59:21).

De zekerheid van het geloof die het evangelie van genade aanbiedt is de zekerheid van Jezus in ons: zijn Geest, die in ons is en in ons zal blijven!