Gods Geest vindt rust

Vervolgens liet hij een duif los.
Genesis 8:8


Noach opent het venster van de ark. Is het droog buiten? De duif die hij loslaat krijgt de kans om een rustplaats te vinden. Realiseer je je wat die duif betekent? Hij brengt troost.

Toen Noach geboren werd, zei zijn vader (Gen. 5:29): ‘Deze zoon zal ons troost geven’. Die troost was een duif met een boodschap. Een goed bericht dat de veroordeling voorbij was. De duif vond rust toen het water geweken was.

Er was een andere zoon, Jezus Christus, de Zoon van God, die de Trooster gaf. Er werd een duif in de hemel bewaard, die nu tevoorschijn kon komen. Hij vond een rustplaats bij Jezus. De heilige Geest.

Johannes de Doper zei: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem (op Jezus) rusten’ (Joh. 1:32).

Jezus was zonder zonde. Vrij van elke veroordeling. Daarom kon de heilige Geest komen en op Hem blijven rusten.

Jezus nam de veroordeling weg. Bij iedereen die in Jezus is, vindt Gods Geest rust om te blijven. Als we ons realiseren dat we rechtvaardig zijn in Jezus, mogen we alles ontvangen wat God ons wil geven. Alles wat God wil geven, geeft Hij door zijn Geest. De grootste gift is de Trooster zelf, die voor ons opkomt, onafgebroken bevestigt dat we kinderen van de Vader zijn en ons bovennatuurlijke kracht en vrucht geeft.

Zet vandaag je venster open. Zeg: ‘Ik ben rechtvaardig in Christus’. Ontdek vervolgens dat bij die geloofsbelijdenis de hemel opengaat. De heilige Geest brengt alles mee wat je nodig hebt.

Gods Geest rust op jou.