Genade maakt je sterk

Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus.
2 Timoteüs 2:1


Hoe word je een sterke christen? Als Gods genade de ruimte krijgt in je leven. Je krijgt in boekjes en preken duizend-en-één tips om als christen goed te leven en sterk te worden, maar de Bijbel is duidelijk over één ding. Genade maakt je sterk.

Veel wat gezegd wordt over sterke christenen, die succesvol zijn in hun gevoelsleven, in hun bediening, in het opvoeden van hun kinderen, in een heilig leven, in geloof, in noem-maar-op-wat, is misleidend, omdat daarbij niet wordt uitgegaan van Gods genade. Er wordt een beroep gedaan op je eigen kracht om een sterke christen te worden, jouw eigen enthousiasme, volharding, keuzes – en om God natuurlijk niet te vergeten wordt er dan bij gezegd dat Hij je wel zal helpen. Dode werken noemt de Bijbel dat soort streven, wereldse wijsheid, niet geboren uit de Geest, maar uit het vlees.

Want God helpt niet alleen, Hij doet het werk. Alleen Gods genade maakt je sterk.

Waardoor laat jij je stimuleren? ‘Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen,’ lezen we in Hebreeën 13:9, ‘we doen er goed aan ons te laten sterken door genade.’

Als je beseft dat je alles ontvangen hebt wat Jezus toekwam en dat de Vader vraagt daar zelf niets aan toe te voegen, hoef je alleen maar naar Jezus te kijken om sterk te worden. Op dat moment (en die momenten zullen er veel zijn als je door Jezus gegrepen bent) kun je je voorstellen dat het mogelijk is om een sterke christen te zijn, omdat Jezus sterk is.

En Hij is in je – met zijn Geest!