God bevestigt wat je doet

Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze handen.
Psalm 90:17a


Mozes (deze psalm is een gebed van Mozes) roept hier om Jezus als hij God om genade smeekt.

‘Al onze dagen gaan heen door uw woede, wij beëindigen onze jaren in een zucht,’ zegt hij (vers 9). Wie kan in dat lot verandering brengen? Jezus alleen.

‘U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt: Keer terug, mensenkind’ (vers 3). Wie haalt ons uit dat stof en bekleedt ons met de goddelijke natuur? Jezus alleen.

‘U hebt onze zonden vóór u geleid, onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat’(vers 8). Wie maakt het mogelijk dat we zonder schuld en schaamte voor Gods aangezicht kunnen verschijnen, ondanks onze zonden? Jezus alleen.

Daarom vraagt Mozes: ‘Laat ons uw genade zien, Heer, onze God’. Ons leven is zinloos zonder Jezus’ ingrijpen. Maar ook onze daden lopen op niets uit zonder Gods onverdiende gunst. Daarom durft Mozes te bidden: ‘Bevestig het werk van onze handen, het werk van onze handen, bevestig dat’ (vers 17).

Hoe bevestigt God onze werkzaamheden? Weer alleen door Jezus: als ons werk zijn werk is geworden. Het maakt niet uit wat we dan doen: wat we doen vanuit vertrouwen in Hem, maakt Hij tot zijn werk en kan Hij beamen, bevestigen en zegenen.

Als je leeft vanuit genade, mag je Gods bevestiging verwachten in alles wat je doet.