Wees relaxed

Hij zal een man van vrede zijn.
1 Kronieken 22:9


God wil helemaal niet dat we een huis voor Hem bouwen. Hij wil een huis voor ons bouwen, waarin Jezus voor eeuwig regeert (1 Kron. 17:10-14). Maar als er ten tijde van het oude verbond dan toch een tempel gebouwd moet worden, dan niet door David. David is een man van strijd. En waar strijd is, daar kan God niet wonen.

‘Jij hebt ten overstaan van mij veel bloed vergoten en grote oorlogen gevoerd,’ zegt de HEER tegen David. ‘Daarom zul jij geen huis bouwen voor mijn naam, je hebt te veel bloed vergoten. Maar je zult een zoon krijgen. Hij zal een man van vrede zijn, want ik zal hem rust geven door hem van al zijn vijanden te verlossen. Salomo zal hij daarom heten; tijdens zijn bewind zal ik Israël rust en vrede schenken’ (1 Kron. 22:8-9).

Salomo mag een huis voor de Heer bouwen. Salomo betekent vrede, rust (shalom). Zijn naam en opdracht verwijzen naar Jezus, de Vredevorst.

God wil dat we zijn rust binnengaan (Heb. 4:10-11). Dat we niet op onze eigen inspanningen vertrouwen, onszelf rechtvaardigen, in eigen kracht de zonde en de duivel te lijf gaan en ook niet onderling strijden, of elkaar veroordelen. We moeten standhouden in het evangelie van genade, dat is alles (Ef. 6:10-18). God zal de strijd voeren en wij zullen rusten (Ex. 14:14).

Wees relaxed. Vol vertrouwen in de Vader, vol shalom. Dan zijn we een huis waar Hij zich in thuisvoelt en met zijn Geest in kan wonen.