Zijn Geest is in jou

Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.
1 Johannes 3:24


Jezus in ons is natuurlijk zijn Geest in ons. Jezus kwam als mens op aarde mét de heilige Geest. In de ruil die Hij aan het kruis voltrok, gaf Hij aan mensen die in Hem geloven zijn Geest.

De Bijbel zegt: ‘Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we omdat hij ons heeft laten delen in zijn Geest’ (1 Joh. 4:13). Met zijn Geest in ons zijn we nu op aarde zoals Jezus op aarde was (1 Joh. 4:17b).

Zijn Geest in ons! Denk eens mee. De Geest die Jezus vol maakte van wijsheid en inzicht, kracht en verstandig beleid, de Geest van kennis en eerbied voor de Heer (zo wordt de Geest die op Jezus rust beschreven in Jesaja 11:2), die Geest is ook in jou. De Geest die Jezus uit de dood deed opstaan, woont en werkt met dezelfde kracht in jou (Rom. 8:11). Hij komt niet met een stukje van zichzelf, maar helemaal, want Hij is één en niet verdeeld. Hij komt met heel zijn vrucht (Gal. 5:22-23). Met al zijn gavenook, die jij mag inzetten als dat nodig is (1 Kor. 12:4-11). Als Jezus het heeft over rivieren van levend water die uit ons hart zullen stromen (Joh. 7:38), dan heeft Hij het over de heilige Geest.

Het wonder van Jezus in ons is het wonder van de heilige Geest. Hij is het bewijs dat Jezus in ons woont en werkt. Hij inspireert je, verrast je, heiligt je (de heilige Geest, weet je wel), maakt een ander mens van je.

‘Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer’ (Rom. 12:11).

Tip – Oefen je erin om Gods Geest te herkennen en ruimte te geven: alles wat Hij op bovennatuurlijke wijze in je en door je heen doet.