Geloof dat Gods Geest gaat stromen

Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft.
2 Korintiërs 1:21


Hoe weet je dat je bij God hoort? Het waarmerk dat jij Gods eigendom bent is zijn Geest.

Als er al mensen zijn die zeggen dat je de heilige Geest kunt verspelen: de Bijbel zegt wat anders. Lees wat hier staat: God hééft je gezalfd, Hij hééft je gemerkt, Hij hééft je zijn Geest gegeven. Dat is gebeurd, voltooid tegenwoordige tijd. Er is niets wat de heilige Geest in de weg staat om in jou te wonen, omdat jij in Jezus dankzij Hem aan elke voorwaarde voldoet.

In het Oude Testament beloofde God dat de heilige Geest zou worden uitgestort op alle mensen (Joël 3:1). In Jezus worden al Gods beloften ingelost (2 Kor. 1:20). Daar hoef je niets anders voor te doen dan dat te geloven. Als je denkt dat je ook maar iets moet presteren om de heilige Geest te ontvangen, loop je God en zijn Geest in de weg.

Geloof is een kwestie van vertrouwen, niet van goed je best doen. ‘Geeft God u de Geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt?’ (Gal. 3:5). Luisteren en vertrouwen, daar gaat het om bij alles wat God wil geven. Je zult merken dat je kracht ontvangt, goddelijke kracht, als je blijft luisteren naar het evangelie van genade en daarop blijft vertrouwen. De kracht van de Geest.

Op het fundament van Jezus rust Gods Geest. Als je daar staat, zal Hij gaan stromen. Vergelijk het met een rots waarop je staat en stel je voor dat precies op die plek een waterval op je neervalt, die je dorst lest en je schoonwast en verfrist, totdat zijn waterstroom je zo vervult dat die zelfs uit jou tevoorschijn stroomt, spuit, golft …

Dat is te merken!