Vol van …

Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël.
Handelingen 2:16


Vol van Jezus. Zo doet de heilige Geest dat: Hij maakt je vol van Jezus. Je begint spontaan over Hem te praten tegen buren, vrienden, studiegenoten, collega’s, familie.

Je tong komt los. Gods Woord gaat open, ook tegenover anderen. Je spreekt met gezag, alsof je er zelf bij was. Je was erbij, inderdaad: de Geest van Jezus was toen bij Jezus en is nu in jou. Het is dezelfde Geest. Dus ben je vol van Jezus.

Vol van Jezus. Dat is dus Pinksteren. Daar in Jeruzalem gebeurde ook wat met tongen die loskwamen. Er werden vuurtongen zichtbaar – ‘en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen (tongentalen), zoals hun door de Geest werd ingegeven’ (Han. 2:4).

Johannes had al gezegd dat Jezus zou dopen met de heilige Geest en met vuur (Mat. 3:11) – en ziedaar. Al die lui begonnen in de stad over Jezus te praten. Petrus moest uitleggen wat er gebeurde. Nou, dit was dus wat de profeet Joël al had voorspeld. Jong en oud, groot en klein, voornaam en onbeduidend, het maakte allemaal niet meer uit. Je zag het op de pleinen, in de straten en de huizen: rassen en standen en seksen werden allemaal in beweging gezet door die ene Geest.

Als de Geest werd uitgegoten zou iedereen namens God gaan spreken en profeteren. Het zou gaan stromen, zou Jezus zeggen. ‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft’ (Joh. 7:38). Dat gebeurde daar in Jeruzalem en op veel plaatsen nadien.

Waarom niet in jouw kerk, dorp, stad?

Als de heilige Geest gaat stromen, worden we ons minder bewust van onszelf en meer bewust van Jezus. Dat hebben we nodig, dus laat maar stromen. Wat mij betreft is het elke dag Pinksteren …