45 De huwelijksinzegening

Het huwelijk wordt in de kerk voltrokken met een speciaal ritueel. Het huwelijksverbond wordt voor Gods aangezicht bevestigd. De predikant legt zijn handen op het bruidspaar en spreekt goede woorden uit namens God. Met deze huwelijksinzegening zijn man en vrouw voor God getrouwd. ‘Zoals in de hemel, zo ook op aarde.’

 

Zegenen is goede woorden uitspreken. Zegenen namens God is zijn woorden uitspreken, die van invloed zullen zijn. God is er altijd op uit geweest om mensen te zegenen. Want wat was het eerste dat Hij deed toen Hij mensen schiep? Hij zegende hen, staat er op de eerste bladzijde van de Bijbel. Man en vrouw, toen al.1 En hoe eindigt de Bijbel? Met zegen. De laatste woorden spreken van de beste zegen die je je maar kunt wensen. Het is de zegen van de Bruidegom voor zijn Bruid, van Jezus voor de mensen die in Hem geloven, zijn kerk: ‘De genade van onze Here Jezus zij met u allen.’2 Die zegen mag je ook ontvangen in je huwelijk.

Huwelijksbeloften
Vóór de inzegening is er in de huwelijksdienst meestal een moment waarin huwelijksbeloften worden uitgesproken. De inhoud kan verschillen. Soms zijn ze voorgeschreven en worden ze door de predikant voorgelezen, soms mogen bruid en bruidegom ze zelf schrijven en voordragen. De predikant stelt vervolgens een aantal vragen, waar eerst de man en dan de vrouw ja op zegt. Je hoort er meestal iets in terug van verbondsprincipes uit de Bijbel. Na het ja van beiden volgt de huwelijksinzegening.

De huwelijksinzegening is een bijzonder moment. Ga maar na. Hij is intiem, maar ook openbaar. Hij is spannend, er komt geloof aan te pas, er zit een mysterie in verborgen en de hemel is erbij betrokken. Dit ene moment doet de rest van het getrouwde leven z’n werk. Dat is de kracht van deze zegen.

Een intiem moment
Ik heb heel wat huwelijken ingezegend. Dat is altijd weer een voorrecht om te doen, omdat ik deelgenoot ben van een intiem moment. Het is iets tussen God en die twee. Ik leg mijn handen op hun hoofden alsof het Gods handen zijn. Zo mag ik het moedige besluit van twee geliefden om zich afhankelijk van elkaar te maken bevestigen.

Een openbaar moment
De huwelijksinzegening is ook een openbaar moment. Ouders en familieleden, vrienden, kennissen en gemeenteleden hebben allemaal naar deze dag toegeleefd, omdat de meeste van hen een speciale band met het bruidspaar of met een van de twee hebben. Nu mag ik alle genodigden en gasten getuige maken van de beloften van die twee om samen verder te gaan.

Een spannend moment
Een huwelijksinzegening is ook best wel een spannend moment. Twee geliefden zeggen ja tegen elkaar, zonder te weten wat hen te wachten staat. Ik weet dat ook niet, maar ik weet wel dat ik geloof en hoop mag uitspreken, omdat God als eerste zijn ja-woord geeft. Hij zal dit huwelijk zegenen met zijn bescherming en hulp.

Een geloofsmoment
De huwelijksinzegening is dan ook een geloofsmoment. Nadat bruidegom en bruid ja tegen elkaar hebben gezegd, volgt het hoogtepunt van de dag. Ze hebben namelijk ook ja tegen God gezegd. Daar reageert Hij vanuit de hemel op. Als ik als vertegenwoordiger van de kerk mijn handen op hun hoofden leg, geloof ik dat de woorden die ik namens God uitspreek van invloed zullen zijn in hun huwelijk. Zo zegen ik hen.

Een mysterieus moment
De huwelijksinzegening is ook een mysterieus moment. Er zit een hemelse dimensie in elk huwelijk. Dat weten we van Paulus. Hij heeft in de hemel rondgekeken. Hij zag daar onuitsprekelijke dingen, schrijft hij. Geheimenissen, noemt hij ze. Dit mysterie moest hij onthullen en doorgeven: dat Jezus vanuit de hemel bij ons betrokken is als de Bruidegom bij zijn Bruid. Dat geeft ons huwelijk een speciale glans. Paulus noemt dit het mega-mysterie van het huwelijk.3

Een hemels moment
Zodra een man en vrouw in de kerk aan God als echtpaar is voorgesteld en voor Gods aangezicht is getrouwd, is het wat God betreft een eenheid. Er wordt vanuit de hemel gereageerd met zegen.4 God schakelt zijn engelen in om jou, je levenspartner en je kinderen te dienen.5 Hij geeft zijn Geest om jullie relatie te versterken en te verfrissen, van wijsheid te voorzien en van nog meer liefde dan jullie al voor elkaar hadden.6

Een hoopvolle toekomst
Er ligt een hoopvolle toekomst voor jullie.7 God is blij met jullie. Hij verheugt zich over mensen die zich in het huwelijk met elkaar verbinden en daarin zijn zegen zoeken.
Hij straalt over jullie. Hij zal jullie beschermen. Hij zal de verschillen die er tussen jullie zijn veranderen in winst. Hij zal jullie helpen om minder te botsen in jullie communicatie, maar juist meer op elkaar afgestemd te zijn. Hij zal jullie moeilijkheden ten goede keren. Hij zal ervoor zorgen dat jullie je doelen in alle rust kunnen bereiken. En dat jullie samen vrucht zullen dragen door het leven dat jullie van Hem hebben ontvangen door te geven.
Dat is de wil van onze Vader in de hemel voor jullie huwelijk op aarde. Daarom ontvangen jullie zijn zegen.

Hij kroont u met trouw en liefde, hij overlaadt u met schoonheid en geluk. (Psalm 103:4b en 5a)

Met de huwelijksinzegening heeft God jullie beiden gekroond als echtpaar. Zo zal Hij jullie voortaan altijd zien.
Nu zijn jullie getrouwd. Dat mag je bekrachtigen met het om doen van de ringen, een innige omhelzing en een stevige kus. Het hemels huwelijk kan beginnen!

1 Genesis 2:28; 2 Openbaring 22:17, 20; 3 Efeziërs 5:32; 4 Genesis 1:22a; 5 Psalm 91:11, Matteüs 18:10; 6 Jesaja 11:2, Romeinen 5:1-5; 7 Jeremia 29:11; 8 Deuteronomium 28:1-14, Matteüs 6:10, Efeziërs 1:3.

Om samen over na te denken
• De Bijbel in één zin: De Vader zoekt een Bruid voor zijn Zoon en vindt haar. De Bijbel in één woord: Ja!
• Lees Numeri 6:24-26.
• Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niks aan toe (Spreuken 10:22).
• Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. (Jeremia 29:11)

Willem de Vink

Lees ook:
Wie is de ware
Hemels Huwelijk