De ingaande en uitgaande rivier

‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft.’

Johannes 7:38

Verkeer je in een doorlopende energiecrisis? Loop je steeds maar weer leeg? Als je vol wordt van Jezus’ liefde zul je geen lekkend vergiet blijven. Integendeel, je zult dan zijn als bruisende rivieren!

‘Kom bij mij,’ zegt Jezus. Hij wil je graag, omdat Hij van je houdt. En kijk. Als zijn vergeving, aanvaarding en liefde bij je naar binnenstroomt en degelijk wordt aangebracht, ga je vanzelf daarvan overstromen. Zo werkt Gods levensstroom in jou: als een ingaande en een uitgaande rivier.

Ken je die ingaande rivier? Wat komt er bij je binnen? Geloof je in Gods liefde? Zijn omvoorwaardelijke, niet te keren keus voor jou? Geloof je dat je dankzij Jezus gekwalificeerd bent als Gods geliefde kind? Niet door wat jij doet, maar door wat Hij heeft gedaan? Geloof je in de voorrechten die dat geeft? Let dan op: dan kan Gods Geest zijn gang gaan. Vervolgens komt eruit wat erin zit. Ken je ook die uitgaande rivier?

Kom je bij Jezus, dan ontvang je het geloof dat rivieren voortbrengt. De ingaande rivier is een onuitputtelijke bron. Die blijft stromen als ook de uitgaande rivier op gang blijft. Zeg dus wat God van jou zegt. Geef maar door wat je ontvangen hebt. Dat wordt genieten!

Zoals Jezus al eerder meegaf aan die vrouw bij de put:

‘Wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft’ (Joh. 4:13-14).

Johannes 7