Jouw tong bepaalt jouw geloofsgroei

Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Onze tong is net zo’n vlam.

Jakobus 3:5, 6

Wist je dat je je leven inricht naar dat wat je zegt? Je woorden gaan aan je daden vooraf. Wat je zegt, dat ben je en zo doe je. Je woorden zijn dan ook als een radarwerk, dat de richting van je leven bepaalt (Jak. 3:2-12).

Wat je zegt bepaalt ook de richting, snelheid en grondigheid van je geloofsgroei. Je boekt winst als je woorden geeft aan je geloof. God gebruikt je mond namelijk om uit te werken wat Hij in je heeft gelegd. Eerst aanvaard je Jezus in je hart, zodat je weet dat God je rechtvaardig heeft verklaard. Maar pas als je dat gaat belijden, ga je ook merken wat zijn rechtvaardiging teweeg kan brengen. God wil daarom niet alleen dat je je hart aan Hem toevertrouwt, maar ook je mond. Hij werkt jouw redding uit door alles wat jij erover zegt.

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered (Rom. 10:10).

Je tong geeft dus richting aan je leven. Wat je zegt zal je geluk bepalen. Zeg dan ook wat God over jou zegt. Dat je zonden vergeven zijn. Dat je geliefd bent, gewild, bevoorrecht. Dat God een goede toekomst voor je heeft. Dat je een ander soort mens geworden bent, van hemelse kwaliteit. Dat je meer dan genoeg ontvangen hebt om door te geven. Dat God je zal zegenen. Laat het maar op gang komen en over je lippen gaan stromen …

Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daar de vruchten van (Spr. 18:21).

Johannes 7