Tongentaal houdt de stroom op gang

Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt.

Efeziërs 6:18

God heeft je een bijzonder lichaamsdeel gegeven om de rivier van zijn Geest op gang te houden. Dat is je tong. En een bijzondere gave voor die tong. Tongentaal.

Wat je zegt dat ben je. En wat je zegt gaat ook vaak vooraf aan wat je doet. De tong werkt als een rad dat je hele leven in beweging zet. Maar soms weten we niet zo goed wat we moeten zeggen. Of wat we moeten bidden. God weet dat wel. Daarom vraagt Hij om onze tong. Zodat zijn Geest kan zeggen wat Hij wil. Ons bidden in de Geest hoeven we zelf niet altijd begrijpen. Als Hij het maar weet.

De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordeloze zuchten (Rom. 8:26).

Met die woordeloze tongentaal of klanktaal schakel je je verstand uit. Je geeft je tong aan Gods Geest en produceert onbekende klanken (1 Kor. 14:2, 14). Bidden is dan ineens niet meer zo vermoeiend. En je bent ook niet zo snel uitgebeden. Terwijl het toch jezelf opbouwt. Want Gods Geest doet wat Hij zegt. Tongentaal hoort dan ook bij je wapenrusting (Ef. 6:18). Het versterkt je geloofsfundament en helpt je om in de stroom van Gods liefde te blijven.

Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest, houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken (Jud. 20-21).

Johannes 7