20 De kip, de rups en het meisje (bij de strip)

Gepubliceerd in Uitdaging en Tournesol – Ik zal je vertellen hoe ik tot dit stripverhaaltje kwam. Volgens mij leeft er bij ieder mens namelijk wel een verlangen naar volmaaktheid. Door de eeuwen heen hebben allerlei godsdiensten en ideologieën geprobeerd om dit verlangen te beantwoorden. Als je goed je best deed, zou alles anders worden. Maar dat heeft nooit gewerkt, omdat mensen altijd weer falen. Jezus is echter met een veel radicalere oplossing gekomen: vergeet het dat je jezelf moet verbeteren – Hij maakt een nieuw mens van je. Jazeker: Hij zegt dat je opnieuw geboren kunt worden.

Raar, moeilijk, absurd? Wacht even met tegensputteren. Jezus was volgens de Bijbel zelf een volmaakt mens. Maar toen Hij zijn beroemde dood aan een Romeins kruis stierf, nam Hij vrijwillig de onvolkomenheden en ellende van alle mensen met zich mee in zijn dood. Hij bracht een oud ritueel tot een climax: dat er voor de zonde betaald moet worden met bloed. Zijn offer was genoeg voor iedereen.

Wat betekent die kruisdood dan voor jou? Dat jouw tekorten en duisternis in dat graf van hem zijn achtergebleven. Al jouw zonden zijn daar en toen definitief vergeven. Dat besef creëert een heel nieuw bewustzijn in jouw geest.

Misschien begint het nu te dagen dat mijn verhaaltje nog zo gek niet is. Laat me je dan ook het vervolg van deze bijzondere geschiedenis vertellen, want dan snap je de kracht van die wedergeboorte.

Jezus kwam namelijk op de eerste Paasdag uit zijn graf. Daarmee bewees Hij dat Hij het geheim van een totaal nieuwe kwaliteit van leven bezit. En nu het mooiste: dat leven wil Hij met jou en mij delen!

Vreemd idee? Het is een kwestie van geloven. Aanvaarden dat je met Jezus bent gestorven, zodat God al jouw zonden heeft vergeven. Besef dan vervolgens ook dat niets hem ervan weerhoudt om jou het leven van zijn Zoon Jezus te gunnen en je te zien als zijn eeuwige geliefde kind. Zo ben je voortaan een nieuwe schepping: met de kwaliteiten van Jezus binnenin je, die gaandeweg naar buiten zullen komen.

Jezus kan ons verlangen naar volmaaktheid dus beantwoorden door zijn persoon (zijn Geest) in ons onvolkomen bestaan te gieten. Waar de kerk wordt gebouwd op het fundament van deze genade, leeft geen angst meer voor veroordeling, geen stress of prestatiedruk. Je ziet daar opgewekte mensen – wedergeboren –, die niet langer bezig zijn met hun zonden en tekorten, maar die vol zijn van Jezus. Het bruist er van geloof, hoop en liefde.

Wil je nog een tip? Dan zeg ik met de knipoog van dit stripverhaaltje: geloven doe je als een kind.

Willem de Vink