De kracht van onze geloofsuitspraken

Maar de hoer Rachab werd door Jozua gespaard.
Jozua 6:25

De muren van Jericho zijn gevallen. Het volk, dat in een kring rondom de stad wandelde, kan er zo binnentrekken. Ze hebben geen strijdkreten geuit: God zou voor hen strijden (Joz. 6:10). Maar bij de laatste omgang klonken wel de overwinningskreten (Joz. 6:16).

Toen de ramshoorns klonken, brak het volk uit in een donderend geschreeuw (Joz. 6:20).

Daarna zijn de muren dus ingestort. Maar moet je zien: één deel staat nog overeind. Er is daar bovenop een woning zichtbaar, waar een rood koord uit het raam bungelt. Een complete familie komt tevoorschijn, ongedeerd. Het is Rachab met al haar verwanten.

Rachab wordt gered, terwijl de rest van Jericho compleet verwoest wordt. Waarom?

Omdat Rachab een geloofsuitspraak deed. Toen de spionnen uit het kamp van Jozua Jericho verkenden, verborg zij die twee mannen op haar dak. En moet je horen wat ze toen zei.

‘Ik weet,’ zei ze tegen hen, ‘dat de HEER dit land aan jullie heeft gegeven’ (Joz. 2:9).

Hoor je dat? Rachab gelooft in Gods beloften. Ze gelooft zelfs dat die beloften al vervuld zijn. Dat God het land aan Israël gegeven hééft. Dat geloof sprak ze uit en dat werd haar redding.

De spionnen zeiden dat ze een rood koord uit haar raam moest hangen, als teken dat ze gered zou worden, zij en iedereen bij haar thuis (Joz. 2:18). Ze zullen gedacht hebben aan het bloed dat hun ouders in Egypte aan de posten van de deuren gesmeerd hadden (Ex. 12:7). En zo wordt Rachab met haar familie inderdaad gered en ontvangt ze met Gods volk al Gods beloften. Omdat ze haar geloof uitspreekt.

Zie je hoeveel waarde God hecht aan jouw geloofsuitspraak?