Het geluid van de ramshoorn

Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven horens.
Openbaring 5:6

Hoe ontvang je alles wat God belooft? Al wandelend in de rust van Jezus’ volmaakt volbrachte werk. Jij mag stil zijn. Stil vertrouwen, met open handen, een open verwachting. Zo mag je gaandeweg meer en meer ontvangen.

Maar die rust is geen gelaten stilte. Alsof je niet weet wat er komen gaat. Het brengt je ook niet in een vacuüm. Alsof je in een leegte belandt. Want in de stilte hoor je de overwinning al.

De Israëlieten moesten zwijgend om Jericho lopen. Maar de ramshoorns moesten voortdurend klinken.

De zeven priesters met de zeven ramshoorns trokken al blazend op de hoorns voor de ark van de HEER uit, de voorhoede ging voor hen uit en de rest van het volk kwam achter de ark van de HEER. Onophoudelijk klonken de ramshoorns (Joz. 6:13).

Het geluid van de ramshoorn (de sjofar) is het geluid van overwinning. De hoorns kwamen namelijk van geslachte schapen. Je hoort hier het overwinningssignaal van Jezus. Hij wordt aangeduid als het lam met zeven horens.

Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven horens (Op. 5:6).

Aan het kruis riep Jezus ‘het is volbracht!’ In hetzelfde uur klonken in de tempel de ramshoorns. Sindsdien zit Jezus als overwinnaar in het hart van Gods troon. De gemeente ziet Hem daar als het voor hen geslachte lam met zeven horens. De horens brengen het geluid voort van zijn perfect volbrachte werk.

Hoe ontvang je dus Gods beloften? In de stilte waar alleen nog Jezus’ overwinning klinkt. Daar groeit het geloof in het ja en amen van alles wat Hij voor jou heeft volbracht (2 Kor. 1:20).

Plotseling wordt die stilte gevuld met overwinningskreten: de muren vallen!