Ssst, stil: Hij geeft het!

‘Laat uw stem niet horen’, had hij gezegd.
Jozua 6:10

We zijn geneigd een hoop bombarie te maken om onze zin te krijgen. Maar God wil dat we stil zijn en op Hem vertrouwen.

Kijk maar naar Israël. God heeft zijn volk beloofd dat Hij hen het beloofde land zal schenken. Zal schénken: Hij geeft het, zij hoeven alleen maar te ontvangen.

‘De HEER, uw God, zal u vrede schenken en u dit gebied geven’ (Joz. 1:13).

Kijk hoe God zijn volk Jericho geeft, die grote stad met muren waarop twee wagens elkaar gewoon kunnen passeren. Ze moeten er omheen lopen, zeven dagen achtereen en de zevende dag zeven keer. De ark zal voorop gaan. Maar ze moeten wel stil zijn.

Maar Jozua had strijdkreten verboden. ‘Laat uw stem niet horen,’ had hij gezegd, ‘slaak geen enkele kreet tot het moment waarop ik u dat beveel’ (Joz. 6:10).

Waarom zo’n wonderlijk stille optocht? Omdat God in Egypte al tegen hun ouders had gezegd dat Hij het werk zou doen.

‘De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen’ (Ex. 14:14).

Trouwens, dat had Mozes ook weer meerdere keren tegen hen gezegd.

‘De HEER, uw God, die voor u uit gaat, zal immers voor u strijden’ (Deut. 1:30, ook 3:22).

Hetzelfde zegt God nu tegen ons. Denk je dat Hij je niet zal geven wat Hij heeft beloofd? Onze Vader heeft Jezus voor ons uitgestuurd.

Zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons alleen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? (Rom. 8:32, NBG ’51).

Er is geen muur zo hoog, zo dik, zo kolossaal, of Hij laat hem instorten. We hoeven alleen maar op Hem te letten. Achter Hem aan te gaan. Met Hem te wandelen. In alle rust.