De kracht van het kruis

In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij zijn rijke genade.
Efeziërs 1:7


God komt niet op afstand te staan door onze zonden. Hij is sterker en laat zich niet beïnvloeden. Hij is niet reactief maar pro-actief. Hij heeft voorzien in Jezus.

Veel christenen denken van niet. Ze zitten gevangen in een cirkelgang. Als ze zondigen voelen ze zich schuldig, blijven op afstand van God, vragen vergeving, proberen het opnieuw, zondigen weer, komen weer op afstand, vragen weer vergeving en ga zo maar door, zonder dat er ooit een einde aan komt. Als de zonde opspeelt voelen ze zich schuldig, ze worden moedeloos, passief, of misschien zelfs onverschillig of verbitterd. God lijkt zo ver weg …

Het lijkt wel alsof ze nog in het Oude Testament leven, waar mensen telkens opnieuw offers moesten brengen om het goed te maken met God. Maar dat heeft Jezus één keer  voor ons gedaan toen Hij stierf aan het kruis – en dat was genoeg.

Hij heeft dat eens voor altijd(!) gedaan toen hij het offer van zijn leven bracht (Heb. 7:27).

Jezus’ offer was perfect afdoende voor de zonde van de hele wereld. En ook voor jouw zonden. Daar hoef je niets aan toe te voegen. God heeft je vergeven in Jezus. De schuld die de zonde veroorzaakt is betaald. Het kruis vertelt je dat het klaar is.  

In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven:
dat is dus voltooid tegenwoordige tijd. Als de betekenis van het kruis tot je doordringt, kun je vrijuit met God omgaan, rusten in zijn definitieve vergeving en ongehinderd alles ontvangen wat Hij belooft om de zonde achter je te laten.