De kruisweg

Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen.

Johannes 19:16

Jezus’ kruisweg is vaak nagevolgd. De traditie heeft veertien momenten (staties) vastgesteld om bij stil te staan. De kruiswegstaties zijn veel uitgebeeld en in allerlei kerken terug te vinden. Je kunt ze ook volgen door de straatjes van Jeruzalem (zoals de ‘Via Dolorosa’).

1.     Jezus ter dood veroordeeld (Mat. 27:26, Marc. 15:15, Luc. 23:25, Joh. 19:16).

2.     Jezus neemt het kruis op zijn schouders (Joh. 19:17).
3.     Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis.
4.     Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder.
5.     Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen (Mat. 27:32, Marc. 15:21, Luc. 23:26).
6.     Veronica droogt het gelaat van Jezus.
7.     Jezus valt voor de tweede keer onder het kruis.
8.     Jezus troost de wenende vrouwen van Jeruzalem (Luc. 23:27-31).
9.     Jezus valt voor de derde keer onder het kruis.
10.    Jezus van zijn kleren beroofd (Mat. 27:35, Marc. 15:24, Luc. 23:34, Joh. 19:23-24).
11.    Jezus aan het kruis genageld (Marc. 15:24, Luc. 23:33, Joh. 19:18).
12.    Jezus sterft aan het kruis (Mat. 27:50, Marc. 15:37, Luc. 23:46, Joh. 19:30).
13.    Het lichaam van Jezus rust in de armen van zijn moeder.
14.    Jezus in het graf gelegd (Mat. 27:59-60, Marc. 15:46, Luc. 23:53, Joh. 19:41-42).

Sommige staties komen uit de Bijbel, andere zijn erbij bedacht. Je leest bijvoorbeeld nergens dat Jezus onderweg valt. Hij heeft ook geen aparte ontmoeting met zijn moeder. Veronica komt niet in de Bijbel voor. En de dode Jezus rust nergens in de armen van Maria.

De Bijbel geeft je alle gelegenheid om je in Jezus’ kruisweg in te leven. Dat is een bevrijdende ervaring: je beseft des te meer hoe Hij jou heeft verlost uit vernedering, lijden, angst en verdriet.

Johannes 19:1-18 Matteüs 27:26-33 Marcus 15:15-22 Lucas 23:25-31