Zie de mens!

Zoek op de pleinen of er iemand is die rechtvaardig handelt, die naar eerlijkheid streeft, dan zal ik Jeruzalem vergeven.

Jeremia 5:1

‘Wie is die man?’ riep de menigte een paar dagen geleden toen Jezus de stad binnenkwam (Mat. 21:10). ‘Zie, de mens!’ roept Pilatus nu op het mozaïekterras (Joh. 19:5, HSV).

Waar is de mens die kan instaan voor alle mensen? Dat is de grote vraag in heel de mensengeschiedenis. Mensen leven sinds Kaïn Abel doodsloeg in een spiraal van veroordeling, zonde en pijn. God heeft lang gezocht naar iemand die dat probleem kan wegnemen. Iemand die niet in dezelfde spiraal gevangen zit.

Adam kon al niet opkomen voor zijn vrouw. Noach kwam in beeld, maar die bracht geen heil voor zijn gezin. Mozes, maar die kon op het laatst ook niet instaan voor zijn volk. David net zo min. En Elia sloeg op de vlucht. De vloek raast maar door, van generatie op generatie … Totdat God zélf tot stand brengt wat Hij allang van plan was.

Hij zag dat er niemand was, hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos. Op eigen kracht bracht hij redding en zijn gerechtigheid spoorde hem aan (Jes. 59:16).

God geeft Jezus. Hij is de enige mens die voor ons kan instaan, voor iedereen die in zonde leeft, omdat Hij als enige zonder zonde is. Hij is Gods kracht die Gods gerechtigheid vervult. Kijk naar Jezus, zie die mens!

Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door Hem Gods gerechtigheid zouden worden (2 Kor. 5:21, WV).

Zie de mens. Blijf kijken om te weten wie er voor jou instaat. Kijk hoe God jou eens voor altijd gerechtvaardigd heeft. Jij bent Gods gerechtigheid in Jezus!

Johannes 19:1-18 Matteüs 27:26-33 Marcus 15:15-22 Lucas 23:25-31