De kunst van leiderschap

‘Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade.’

Handelingen 20:32

Het leiden van een gemeente is ongetwijfeld de hoogste vorm van leiderschap. Het gaat om pure dienstbaarheid, waarin macht en controle geen enkele rol spelen. Het draait daarentegen om visie, relaties, zorg, bemoediging. En dat allemaal op basis van genade.

De gemeente leiden is een langzaam proces. Niets gaat dieper dan Gods genadewerk. Niet alleen individuen veranderen, maar ook gezinnen, generaties, complete gemeenschappen en zelfs de samenleving. Het levert dan ook de mooiste vrucht op.

‘De poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen’ (Mat. 16:18).

Daarom is het leiden van de gemeente een talent, een gave. Een geestelijke gave: vanuit de hemel door Gods Geest aangereikt. God stelt zulke mensen aan en bevestigt hen. Dat wordt door de gemeente herkend en op waarde geschat.

Want niet wie zichzelf aanprijst is betrouwbaar, maar wie door de Heer wordt aangeprezen (2 Kor. 10:18).

Een gemeenteleider is visionair, gericht op Jezus. Hij of zij is dan ook vol van Gods Geest, inspireert, stuurt veranderingen aan, is krachtig in geloof en volharding, verdraagzaam en open naar alle soorten mensen.

Daarnaast is zo’n door God gegeven leider koersvast op het woord: de gemeente wordt consequent uitgebouwd vanaf het fundament van genade. Zo biedt het leiderschap wat elke gemeente nodig heeft: duidelijkheid, veiligheid en goed voedsel.

‘Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren’ (Hand. 20:32).

Tip – Bid voor je leiders dat Gods Geest hen uittilt boven henzelf.