Iedereen kan zo’n vader worden

Ik schrijf u, vaders, dat u Hem kent die er was vanaf het begin.

1 Johannes 2:14 (WV)

Vaders zijn mensen die God goed kennen. Die geworteld zijn in het besef dat ze vanaf het begin door God gewild zijn (Ef. 1:5). En die door niets en niemand van dat vertrouwen af te brengen zijn. Ze weten dat hun waarde niet afhangt van wat ze goed of fout doen, maar van het feit dat ze door God gewild, geliefd en bevoorrecht zijn, dankzij Jezus. Vaders kennen God als hun eeuwige Vader.

Ik schrijf u, vaders, dat u Hem kent die er was vanaf het begin (1 Joh. 2:13, WV).

Hoe kom je zover? Door eerst een kind te worden, die leert te leven vanuit Gods vergeving. Die vergeving is voor jou een voldongen feit. Niets kan jou scheiden van Gods liefde. Het kruis van Jezus staat daar garant voor. Zeker weten!

Ik schrijf u, kinderen, dat uw zonden vergeven zijn ter wille van zijn Naam (1 Joh. 2:12, WV).

Vervolgens groei je op tot een jong volwassene in het geloof. Je laat je niet langer beïnvloeden door de omstandigheden, of momenten waarin je misschien nog faalt, door teleurstellingen, twijfels, of aanklachten. Schuld en schaamte blijven niet langer op je drukken. Nee, je hebt Satan overwonnen, want je belijdt wat Jezus voor jou heeft volbracht. Jouw geloof kan niet meer stuk!

Ik schrijf u, jonge mannen, dat u sterk bent. Gods woord woont in u en u hebt de boze overwonnen (1 Joh. 2:14, WV).

Zo ben je uitgegroeid tot een stabiel kind van God. Intiem in de omgang met God je Vader. En ook zelf als een vader. Want anderen kunnen zich nu aan je optrekken.

Zin om zo’n vader te zijn? God werkt zijn vaderhart in je uit!