De kwaliteiten van het koninkrijk

Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe, want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.
Romeinen 14:16, 17


Mensen maken vaak de grootste heisa om de meest onbenullige dingen. Tenminste, onbenullig in het perspectief van Gods koninkrijk. Daarin draait het allemaal om vrede, vreugde en gerechtigheid. Als een van die elementen ontbreekt, dan breng dat het goede dat God wil geven schade toe.

Wil je weten of iets in Gods koninkrijk thuishoort? Dat kun je altijd toetsen. Is er gerechtigheid? Vrede? Vreugde? Dan is in díe situatie Gods koninkrijk aanwezig, waar God de baas is. Is één van deze drie er niet, dan is dat niet de plek waar God regeert.

De kwaliteiten van Gods koninkrijk zijn gekoppeld aan Jezus. Het gaat om de gerechtigheid, vrede en vreugde die Hij geeft. In de eerste plaats voeren die kwaliteiten de boventoon in onze relatie met God. Maar ook in onze onderlinge verhoudingen.

Er heerst gerechtigheid in plaats van veroordeling: je voelt je veilig. Er is vrede in plaats van onrust: je voelt je ontspannen. Er is vreugde in plaats van verbittering: je bent gelukkig.

Als een van die drie ontbreekt, moeten je alarmbellen gaan rinkelen. Dan wordt het tijd om op zoek te gaan naar Gods heerschappij, die dus gekenmerkt wordt door gerechtigheid, vrede en vreugde.