Heers jij over de zonde?

Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de
vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer.
Romeinen 5:21


Wat voor invloed heeft de zonde nog in jouw leven? Je zondigt best nog wel eens, maar je zit er niet meer aan vast. De zonde drukt je niet meer neer, want die veroordeelt je niet langer. Je bent vrijgesproken, waardoor de genade heerst, staat hier.

Heersen betekent er de baas over zijn. Wie is de baas over wie? Eerst was je een slaaf van de zonde. Je zat vast in de veroordeling zoals een slaaf vast zit in z’n kettingen. Maar die macht is verbroken. Jezus schonk je vrijspraak. Daarom kun je opnieuw leren lopen, nu zonder die boeien.

‘De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade’ (Rom. 6:14).

De Bijbel erkent de realiteit van onze zondige natuur, maar onze nieuwe natuur in Jezus heeft de overhand. ‘Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd’ (Rom. 6:10a). Jezus heeft al onze zonden in zijn lichaam gedragen. Je staat niet meer onder de invloed van de wet, want de veroordeling is definitief weggenomen. De vrijspraak heeft het laatste woord – niet de zonde. ‘Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God’ (Rom. 6:11).

Daarom zal de zonde steeds minder invloed uitoefenen. En al helemaal niet de baas over jou spelen. ‘Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten’ (Rom. 6:12).

De zonde heerst niet meer over jou – jij heerst over de zonde. Jij bent geen slaaf meer van de zonde – de zonde is jouw slaaf. Die moet doen wat jij zegt: ophoepelen!