Hoe strijd je tegen de zonde?

U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet.
Hebreeën 12:4


Hoe vaak heb je tegen de zonde gestreden? En hoe vaak heb je er definitief mee afgerekend? Er lopen heel wat gefrustreerde christenen rond, die geleerd hebben heel hard te vechten tegen de zonde. Maar ze hebben zelden of nooit overwonnen.

Dat komt omdat we verkeerd denken over strijden. Niet zoals God het ons leert door zijn Geest, maar werelds. Je moet er heel hard je best voor doen, je wilskracht tot het uiterste toe inspannen – en dan lukt het je misschien wel eens om ooit van de zonde af te komen (want de Heer zal je dan wel helpen).

Nou, mooi niet. Je doet het zelf, dus wat kan God dan nog doen? Strijden in bijbelse termen is heel wat anders. Het is rusten in Jezus. Daarin standhouden. Meer niet.

Je houdt je oog gericht op Jezus, de grondlegger en voltooier van je geloof, lees je in Hebreeën (12:2). Wat dat betekent? Dat je ervan doordrongen bent dat Hij het fundament heeft gelegd waarop jij mag leven (Hij is de grondlegger). En dat je erop vertrouwt dat, toen Hij de overwinning heeft behaald, Hij teruggekomen is om jou te laten delen in zijn triomf (Hij is de voltooier).

Het is als oversteken in druk verkeer. Je steekt over, ondanks al het gevaar dat op je afkomt. Alle verleidingen om te zondigen in ons geval. Jezus draagt je als het ware naar de finish.