De ladder van genade

Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!
Lucas 14:15b


De ladder van de macht reikt omhoog: we proberen allemaal boven de ander uit te klimmen. Daar moeten we ons bittere best voor doen. Ons goed gedragen. Extra inspannen. Punten verzamelen.

De ladder van de genade reikt naar beneden: we zijn erop uit om de ander te dienen. Daar moeten we ons ego voor inleveren. Onze eerzucht, hebzucht en begeerte afleggen.

Jezus vroeg wie je een maaltijd zou aanbieden. Je vrienden, de mensen waar je iets van terugverwacht, of de paria’s en uitgestotenen?

‘Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit’ (Luc. 14:13).

God zag jou als een paria, maar Hij stuurde Jezus omdat Hij over jou van gedachten wilde veranderen. Hij hield van je en wilde je uitnodigen voor zijn feest.

Om dat te bereiken ging Hij de onderste weg. Hij klom de ladder af tot het punt waar niemand ooit geweest was. Om alles en iedereen te kunnen dragen.

‘Kom, want alles is klaar’ (Luc. 14:17b). Ben jij in zijn armen gevallen, of probeer je nog omhoog te klimmen?

Mensen die door Gods genade gegrepen zijn herken je gemakkelijk: ze hebben dat punt bereikt waar Jezus is en dienen en dragen graag.