Mmm, warme liefde!

Doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen.
Matteüs 24:12


Wat is het medicijn tegen angst voor misleiding, intimidatie, terreur? God zegt dat je om elkaar moet geven. Hij maakt in de Bijbel duidelijk dat je – naast God – je medemens moet liefhebben met hart en ziel, met heel je verstand en met al je kracht. En zelfs je vijanden. Kun je dat dan? Nee, tenzij je vol bent van Gods liefde en genade.

Gods richtlijnen zijn erop gericht om de samenleving te dienen en de ander goed te doen. Waar mensen deze principes aan hun laars lappen, komt de gemeenschap onder druk te staan. Worden ze genegeerd, dan gaan mensen elkaar negeren. Onverschilligheid schept afstand. Verkilling is dodelijk. Van God los breekt de hel los. Dat is de wereld die Jezus schetst als mensen eigen rechter gaan spelen.

Maar we zijn er nog niet als we respect hebben voor elkaar, of de ander in z’n waarde laten. Zelfs de wet opvolgen brengt geen samenleving naar Gods hart. Het is God erom te doen dat we met hart en ziel om elkaar zullen geven, omdat we door zijn genade bewogen worden. Pas als we ervan doordrongen zijn dat we niets kunnen verdienen en ook niets kunnen verliezen, kunnen we liefde doorgeven. De liefde die we van God ontvangen.

Kijk dan hoe mensen die vol zijn van die genade de kilte uit de samenleving wegnemen. Je komt ze tegen in ziekenhuizen, te midden van daklozen en kansarme jongeren, voor de klas, naast hiv-patiënten, tussen de allerarmsten en allerrijksten. Ze zijn te vinden in de wijken waar ze bidden voor hun buren, op kantoor met belangstelling voor hun collega’s, in de schoolbanken met een andere taal en moraal. Zelfs kinderen doen mee, met een hart voor leeftijdgenootjes.

Ze zijn de smaakmakers van de samenleving, die weten waar het zout staat. Ze zijn de warmtebronnen van Gods genade in een verkilde wereld.