De naam op het bord

Er stond op ‘Jezus uit Nazaret, koning van de Joden’.

Johannes 19:19

Pilatus laat op het kruis boven het hoofd van Jezus een bord aanbrengen. Zo’n bord (de ‘titulus’) wordt vaker gebruikt. Voorbijgangers kunnen er de beschuldiging op lezen waar de veroordeelde voor moet boeten. ‘Jezus uit Nazaret, koning van de Joden’ staat er op Jezus’ bord. Het is geschreven in het Hebreeuws, Grieks en Latijn (Joh. 19:19). De Joodse leiders tekenen protest aan tegen deze omschrijving. Jezus is volgens hen niet de koning van de Joden, Hij beweerde dat te zijn. Pilatus gelooft ook niet dat Jezus een koning is (Joh. 18:37, 19:14). Maar dat is juist de grap.

‘Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven,’ was het antwoord van Pilatus (Joh. 19:21).

Waar maken de Joodse leiders zich zo druk om? Ze moeten Jezus niet als koning, dat is duidelijk. Maar ze lezen nog wat anders. In het Hebreeuws staat er: ‘Jeshua Hanozri Wumelech Hajehudim’. De eerste letters van deze vier woorden vormen het bekende maar mysterieuze tetragrammaton JHWH, het vierletterwoord van Gods naam. De Joden lezen Gods naam op het kruis, die verwijst naar Jezus. Dat vinden ze verschrikkelijk.

Opnieuw zien we hoe innig Jezus verbonden is met God. Hij is God. De Vader en de Zoon zijn één. Wie Jezus afwijst, wijst dan ook zijn Vader af.

‘Wie mij haat, haat ook mijn Vader’ (Joh. 15:22).

Wie is God? Hoe is Hij? De naam JHWH betekent ‘Ik zal er zijn’. Zó zal God er zijn: als Jezus. En nu: zoals Jezus aan het kruis. Omdat Hij er voor ons wil zijn als onze Vader. Jezus hangt daar aan het kruis om zijn Vader veel kinderen te bezorgen (Jes. 53:10).

Johannes 19:19-30 Matteüs 27:34-50 Marcus 15:23-37 Lucas 23:32-46

Uit het nieuwe dagboek ‘Inspirator’ dat inmiddels te koop is!