Vanaf het kruis verhoort de Vader het gebed van zijn Zoon

Jezus zei: ‘Vader vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’

Lucas 23:34

Nooit heeft Jezus de wet overtreden. Dat werd bevestigd door alle menselijke instanties die Hem onderzochten. Toch wordt Hij tussen twee misdadigers geëxecuteerd. ‘Hij liet zich tot de zondaars rekenen’, zegt de profetie (Jes. 53:12). Jezus is de enige mens zonder schuld. De enige die daarom zonder reden gehaat en veroordeeld wordt.

Zo ging in vervulling wat in hun wet geschreven staat: “Ze hebben mij zonder reden gehaat”’ (Joh. 15:25).

Jezus brengt aan het licht waar het onder mensen tot nu toe altijd op uitgelopen is. Ze veroordelen elkaar. Mensen worden gedreven door angst, concurrentiedrift, haat, uitsluiting, moord. Ze denken dat ze in hun recht staan als ze elkaar veroordelen. Iedereen is altijd wel ergens schuldig aan. Maar Jezus niet. Daarom loopt elke veroordeling op Jezus stuk.

‘Maar nu hebben ze geen enkel excuus voor hun zonde’ (Joh. 15:22).

Wat iedereen wel gedaan heeft, heeft Jezus niet gedaan. Niemand gehaat, niemand buitengesloten, niemand veroordeeld. Omdat Hij als enige slachtoffer zonder schuld is, is Hij ook als enige gerechtigd om te bidden om vergeving.

Jezus zei: ‘Vader vergeef hun, ze weten niet wat ze doen’ (Luc. 23:34).

De mensen weten niet wat ze doen als ze Jezus tot het kruis veroordelen: ze brengen het enige onschuldige slachtoffer zover dat Hij bidt om vergeving. De Vader zal het gebed van zijn Zoon verhoren. Hij zal iedereen vergeven. Iedereen die daarop ingaat zal Hij vervolgens opnemen in zijn gezin: in de gemeenschap waar voor veroordeling geen plaats is.

‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn’ (Joh. 13:35).

Johannes 19:19-30 Matteüs 27:34-50 Marcus 15:23-37 Lucas 23:32-46