De oplossing: een nieuwe schepping

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping.
2 Korintiërs 5:17


Het wonder van de wedergeboorte is niet dat we wat nieuwe dingen gaan doen, maar dat we een compleet nieuwe schepping zijn. Aan het kruis heeft Jezus niet alleen onze zondige daden gedragen, maar heel ons zondige wezen.

Als we Jezus volgen, volgen we Hem in zijn dood en sterft onze zondige natuur. ‘We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven’ (Rom. 6:4).

Zonde zit er diep ingebakken. Het is met ons hele menszijn verbonden. Het is niet verkeerd doen, maar verkeerd zijn. Zondige gedachten, woorden en daden komen uit een zondig hart. Sinds Adam is de zonde overgedragen van vader op zoon en heeft alle mensen verminkt.

Geen boek peilt de zonde zo diep als de Bijbel. Andere godsdiensten houden zich bezig met zonden (het werkwoord: wat we doen), de Bijbel met de zonde (het zelfstandig naamwoord: wat we zijn). Het gaat in de Bijbel meer over de zonde als macht dan over zonden als daden. Meer over wie je bent dan over je gedrag. Om je heen hoor je over normen en waarden om je te gedragen, de Bijbel leert dat je eerst een nieuwe schepping moet worden om je anders te kunnen gaan gedragen.

De mens is ongeneeslijk ziek, tenzij hij genezen en herschapen wordt door Gods Geest.

Onze zondige natuur wil onafhankelijk zijn van God. Dat is God een gruwel. Een heilig God (die honderd procent is afgekeerd van de zonde, maar zich ook honderd procent wil keren naar mensen) kan dat probleem alleen maar zélf oplossen. En dat doet Hij, radicaal en definitief. Hij schept nieuwe mensen.

Wat een ellende, die zonde. Maar wat een geweldige oplossing ook, die wedergeboorte. Kijk naar Jezus en verbaas je!