Een nieuw bewustzijn

Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
Johannes 1:29


Johannes de Doper doorbrak het ritueel dat de Joden één keer in het jaar naar Jeruzalem moesten optrekken om in de tempel te offeren voor hun schuld. Hij riep op tot bekering en doopte in de Jordaan, waar mensen hun zonden konden belijden.

Maar dan wijst hij naar Jezus. Met Hem wordt alles pas echt anders. Het oude verbond, dat de zonde bedekte, wordt ingeruild voor een nieuw verbond, dat de zonde wegneemt. Je hoeft niet meer met je zondeschuld rond te lopen, je hoeft je ook niet telkens opnieuw te bekeren, want Jezus heeft je zonden weggenomen.

Betekent dit dat je nooit meer zondigt? Nee, het betekent dat Jezus de schuld en veroordeling die de zonde veroorzaakt heeft weggenomen, zodat je zonder die last in Gods aanwezigheid mag leven.

Omdat Jezus de zonde van de wereld aan het kruis wegnam, mag iedereen die in Hem gelooft met een zuiver geweten leven (Heb. 9:14).

Jezus vestigt geen koninkrijk vol wetten en rituelen, maar vol nieuwe mensen. Zijn doop is een wedergeboorte door Gods Geest (Joh. 1:33, 3:5). Dit nieuwe leven schept een nieuw bewustzijn. Het draait niet langer om het belijden van je zonden, maar om het belijden van je geloof. Je denkt en handelt niet meer vanuit geboden, zonden en offers, maar vanuit je verbondenheid als kind van God met je eeuwige Vader.

‘Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen’ (Heb. 10:22).