Oud wordt nieuw

Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.
Johannes 3:6


Jezus heeft het hier in een nachtelijk gesprek met Nikodemus over opnieuw geboren worden. Onze wedergeboorte is de start van een nieuwe, andere kwaliteit van leven. Eeuwig leven. God geeft je een nieuwe, eeuwige natuur, die niet meer bedorven kan worden door de zonde, omdat hij bewaard wordt in Jezus.

Jouw oude, menselijke natuur (ook wel ‘vlees’ genoemd) is zondig en sterfelijk; jouw nieuwe natuur (ook wel ‘geest’ genoemd) is heilig en eeuwig.

‘Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven (…) opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur’ (2 Pet. 1:3-4).

Dat is allemaal Gods werk, waarop je simpelweg mag vertrouwen en waar je even simpel in mag rusten. Dat nieuwe leven komt dan ook tot bloei door geloof.

‘Want God had de wereld zo lief,’ zegt Jezus in dat gesprek tegen Nikodemus, ‘dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Joh. 3:16).

We hebben als nieuwgeboren mensen onze plaats in Jezus in de hemel gekregen. Daar kan Satan ons niets meer maken.

‘Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus’ (Ef. 2:6).

Dat nieuwe leven kent geen bederf en veroordeling meer. Daarom zegt Jezus: ‘Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken’ (Joh. 3:18a).

Blijf luisteren naar wat Jezus zegt, dat is het beste voedsel voor de nieuwe mens!