Groei jij in genade?

Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.
Lucas 2:52


Hoe zit het met jouw geestelijke ontwikkeling? Weet je wel dat je kunt groeien in genade? Dat Gods goedheid kan toenemen in jouw dagelijks leven?

Je kunt dat zien in Jezus’ jongensjaren. Daar is één zinnetje over geschreven, maar wel een veelzeggend zinnetje.

‘Jezus groeide op in wijsheid en gestalte en genade bij God en mensen’, staat er letterlijk in Lucas 2 over de twaalfjarige Jezus.

Jezus’ groei in volwassenheid hing dus samen met zijn groei in wijsheid en genade. Wijsheid begint volgens de Bijbel met ontzag hebben voor God (Job 28:28, Spr. 9:10). Genade is niets anders dan Gods onverdiende gunst die op je leven rust. Beide zien we volop terug in Jezus’ volwassen leven. Hij groeide er in!

Zie je iets van die groei terug in jezelf?

Genade maakt een geestelijk volwassen mens van je: je leeft in de rust van Gods goedheid en zegen. Ontzag voor God staat dan bij jou voorop. Wijs ben je! En kijk, uit die genade komt voorspoed tevoorschijn. Zegen die zich om je heen verspreidt …

Als je – net als Jezus in zijn jongensjaren – groeit in genade!